Дом электронных книг » Учебная литература » Людський розвиток

Людський розвиток


Людський розвиток
Название: Людський розвиток: Навчальний посібник
Автор: Грішнова О.А.
Издательство: КНЕУ
Год: 2006
ISBN: 966-574-824-6
Страниц: 308
Язык: украинский
Качество: отличное
Формат: doc
Размер: 3,6 Мб

В навчальному посібнику повно, системно, сучасно і зрозуміло висвітлені всі визначальні для розуміння суті людського розвитку розділи: теоретичні витоки концепції людського розвитку, методологія розрахунку індексу людського розвитку (запропонована ПРООН та національна), становлення пріоритету розвитку людського потенціалу. Розглянуто вплив таких ключових в контексті людського розвитку чинників як рівень здоров’я населення, тривалість життя, рівень освіти, культури, розвитку інтелектуального потенціалу, рівень життя, подолання бідності, продуктивна зайнятість тощо. Висвітлено теоретичні та практичні проблеми гендерного розвитку, забезпечення в Україні сталого людського розвитку як мети соціально-економічної політики держави.
Для студентів економічних і гуманітарних спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі соціальної економіки та політики.

ЗМІСТ
Передмова
Розділ 1. «Людський розвиток» як навчальна дисципліна і галузь наукових досліджень

1.1. Мета, завдання, предмет і методологія вивчення дисципліни «Людський розвиток»
1.2. Інформаційна база вивчення дисципліни «Людський розвиток»
1.3. Структура і логіка курсу. Взаємозв’язки дисципліни «Людський розвиток» з іншими дисциплінами та науками
1.4. Людський розвиток як галузь наукових досліджень і соціального управління
Розділ 2. Бачення людини та проблем її розвитку в економічних концепціях
2.1. Економічне зростання й людський розвиток в класичній та неокласичній політекономії
2.2. Погляди російських та українських вчених ХІХ – початку ХХ століття на проблеми розвитку людей
2.3. Проблеми економічного зростання у світовій економічній думці початку ХХ століття
2.4. Концепції розвитку ІІ половини ХХ століття
2.5. Концепція розширення можливостей вибору людини Амартьї Сена
Розділ 3. Теорія людського капіталу – економічна основа концепції людського розвитку
3.1. Концепція людського капіталу
3.2. Людський капітал як реалізована, активна частина людського потенціалу
3.3. Інвестиції в людський капітал
3.4. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в розвиток людини
3.5. Методи економічної оцінки ефективності інвестування в людський капітал
3.6. Значення теорії людського капіталу для реалізації ідей людського розвитку
Розділ 4. Концепція людського розвитку, запропонована ПРООН
4.1. Логіка концепції людського розвитку
4.2. Розвиток людського потенціалу як мета і критерій суспільного прогресу
4.3. Способи оптимізації зв’язку між економічним зростанням та людським розвитком
4.4. Створення ПРООН організаційних рамок для поширення ідей і практики людського розвитку в усьому світі.
Розділ 5. Індекс людського розвитку
5.1. Вибір і кількісне представлення основних вимірів людського розвитку
5.2.Методика розрахунку Індексу людського розвитку та його складових
5.3. Динаміка індексу людського розвитку та його складових в Україні
Розділ 6. Індекс людського розвитку регіонів України
6.1. Необхідність вдосконалення методики обрахування ІЛР ПРООН при застосуванні всередині країни
6.2. Національна методика побудови індексу людського розвитку
6.3. Система показників, що характеризують людський розвиток регіонів України
6.4. Динаміка показників рівня людського розвитку регіонів України
Розділ 7. Здоров'я і тривалість життя в контексті людського розвитку
7.1. Здоров'я і довголіття як передумови і наслідок людського розвитку
7.2. Визначення поняття «здоров'я». Методи виміру рівня здоров'я
7.3. Концепція епідеміологічного переходу
7.4. Роль системи охорони здоров'я у формуванні рівня здоров'я населення
7.5. Проблеми сучасного способу життя, що впливають на погіршення стану здоров’я населення
7.6. Соціально-економічні детермінанти погіршення стану здоров’я населення
7.7. Стан здоров’я і рівень смертності населення України. Напрямки поліпшення рівня здоров’я в Україні.
Розділ 8. Освіта, культура, інтелектуальний потенціал як чинники людського розвитку
8.1. Освіта як передумова, показник, чинник і результат людського розвитку
8.2. Освіта як чинник формування людського капіталу і економічного зростання
8.3. Вплив рівня освіти на зайнятість населення
8.4. Освіта України в світових координатах людського розвитку
8.5. Інтелектуальний потенціал суспільства
8.6. Культурна свобода як складова людського розвитку
Розділ 9. Економічне зростання, зайнятість і людський розвиток
9.1. Економічне зростання як фактор можливостей для розвитку людського потенціалу
9.2. Продуктивна зайнятість - основна сполучна ланка між досягненням економічного зростання і розвитком людини
9.3. Принципи стратегії зайнятості, яка сприяє людському розвитку
9.4. Проблеми опосередковуючої ролі зайнятості між економічним зростанням і людським розвитком
9.5. Активна політика зайнятості як пріоритет економічної і соціальної політики держави
Розділ 10. Рівень життя, нерівність і людський розвиток
10.1. Поняття добробуту в концепції людського розвитку. Рівень життя і основні показники його виміру
10.2. Соціальні стандарти. Рівень життя населення України
10.3. Економічна нерівність і можливості людського розвитку
10.4. Бідність як головна перешкода людському розвитку
10.5. Державна політика подолання бідності
Розділ 11. Гендерний розвиток в контексті концепції людського розвитку
1. Гендерний розвиток як предмет дослідження та соціального управління
2. Гендерна нерівність у людському розвитку
3. Чоловіки і жінки на ринку праці: нерівність соціальних можливостей - різні економічні результати.
4. Гендерні особливості в управлінні персоналом на підприємствах
5. Соціальна політика рівних можливостей.
Розділ 12 Сталий людський розвиток як мета соціально-економічної політики
12.1. Інтеграція гуманітарних та екологічних параметрів в нову комплексну стратегію розвитку
12.2. Екологічні проблеми України
12.3. Концепція сталого розвитку економіки
12.4. Передумови переходу України до моделі сталого розвитку
12.5. Соціальний капітал в контексті сталого людського розвитку
Словник
загрузка...
 • Добавил: stlfil  27.04.2010 |
 • Просмотров: 1526 |
 • Категория: Учебная литература |
 • Напечатать


 • Поделитесь книгой в соцсетях:

  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
  Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.