Дом электронных книг » Экономика. Бизнес » Державне регулювання економіки

Державне регулювання економіки


Державне регулювання економіки
Название: Державне регулювання економіки: Навчальний посібник
Автор: Стельмащук A.M.
Издательство: Тернопіль: ТАНГ
Год: 2000
ISBN: 5-7763-2122-0
Страниц: 315
Язык: украинский
Качество: отличное
Формат: pdf
Размер: 2,55 Мб

У навчальному посібнику розглянуто питання становлення регульованої ринкової економіки, державного регулювання відносин власності і становлення ринкових структур, прогнозування та індикативного планування народного господарства, фінансово-бюджетного і кредитного регулювання, державного регулювання структурної перебудови народногосподарського комплексу, ринку продовольства, ринку праці, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.
Розрахований на студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації, державних службовців, керівників, спеціалістів, менеджерів і всіх інших, хто цікавиться питаннями економіки народного господарства.ЗМІСТ
Вступ
1. ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ РЕГУЛЬОВАНОЇ РИНКОВОЇ

1.1. Етапи становлення економічної науки
1.2. Розвиток економічних моделей суспільства
1.2.1. Модель чистої ринкової економіки та її еволюція
1.2.2. Модель змішаної регульованої економіки
1.2.3. Модель планової економіки
1.3. Умови становлення регульованої ринкової економіки
1.3.1. Структурна характеристика економічних систем
1.3.2. Умови переходу від командно-адміністративної до ринкової системи господарювання
1.3.3. Умови ефективного функціонування ринку
1.3.4. Функції держави в умовах регульованої ринкової економіки
1.4 Основи державного регулювання економіки
1.4.1. Необхідність і сутність державного регулювання економіки
1.4.2. Форми, засоби і методи державного регулювання економіки
1.4.3. Світовий досвід макроекономічного регулювання
1.5. Конституційні засади державного управління
1.5.1. Сутність і структура системи державного управління
1.5.2. Президент України і його повноваження.
1.5.3.Законодавчий орган державної влади України і його функції
1.5.4. Виконавчий орган державної влади України (КМУ, Міністерство).
1.5.5. Міністерства, відомства та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади
1.5.6. Судова влада України (прокуратура, правосуддя, конституційний суд)
2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР
2.1. Державна програма приватизації майна державних підприємств
2.2. Особливості оцінки вартості майна при приватизації його шляхом продажі
2.3. Особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі
2.4. Визначення статутних фондів відкритих акціонерних товариств (ВАТ)
2.5. Обґрунтування доцільності заходів фінансової реструктуризації ВАТ
2.6. Формування і державне регулювання ринку цінних паперів
2.6.1. Організаційно-правове забезпечення ринку цінних паперів
2.6.2. Інфраструктура та учасники фондового ринку України
2.6.3. Види, випуск і обіг цінних паперів
2.6.4. Формування аграрного ринку цінних паперів
2.6.5. Державне регулювання ринку цінних паперів
3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ І СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИНКОВИХ СТРУКТУР
3.1. Реструктуризація сільськогосподарських підприємств
3.2. Організаційно-правова основа створення господарських формувань
3.3. Державне регулювання форм ділового підприємництва
3.4. Державне регулювання створення приватних агроформувань
3.5. Державне регулювання розвитку фермерства
3.6. Сутність підприємств малого бізнесу
3.7. Організаційні об'єднання підприємств
3.8. Регулювання розвитку особливих форм ділового підприємництва
3.9. Державне регулювання кооперативної діяльності
4. МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ОБОРОТУ КРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
4.1.Структурна характеристика системи національних рахунків
4.2. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу товарів та послуг
4.3.Макроекономічні показники системи національних рахунків
4.4. Показники ефективності суспільного виробництва та методика їх визначення
4.5. Економічний оборот країни в системі національних рахунків
4.5.1. Сутність економічного обороту країни
4.5.2. Основні економічні категорії СНР
4.5.3. Структура національних рахунків
5. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
5.1 Теоретичні основи сутності прогнозування і планування
5.2. Методологія прогнозування та макроекономічного планування
5.3. Методи прогнозування макроекономічних процесів Сутність методів прогнозування.
5.4. Методи макроекономічного планування
5.5. Розробка програм економічного і соціального розвитку України.
5.6. Структура і функції планових органів України.
5.7. Формування прогнозів та планів.
6. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ І КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
6.1 Державний бюджет - основний регламентуючий закон діяльності країни
6.2. Формування регульованої системи кредитування товаровиробників
6.2.1. Сутність кредитного забезпечення
6.2.2. Банківське кредитування
6.2.3. Особливості кредитування сільськогосподарських товаровиробників
6.2.4. Використання іпотеки земельних ділянок при кредитуванні сільського господарства
6.2.5. Державна підтримка і регулювання розвитку сільського господарства
6.2.6. Поєднання ринкового і державного регулювання ціноутворення в АПК
7. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
7.1. Податкова система в регульованій ринковій економіці
7.2. Фіксований сільськогосподарський податок
7.3. Ресурсні платежі
7.3.1. Плата за землю
7.3.2. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
7.3.3. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
7.3.4.Плата за спеціальне використання водних ресурсів
8. ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ І КОНТРАКТ НА ПРОДУКЦІЮ
8.1. Сутність державного замовлення і контракту на продукцію
8.2. Концепція державної системи замовлення
8.3. Формування і розміщення державних замовлень
9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
9.1.Значення земельних ресурсів
9.2. Структура землекористування в Україні
9.3. Правові основи земельних відносин
9.4. Реформування земельних відносин
9.5. Грошова оцінка сільськогосподарських земель
9.6. Організація і регулювання земельного ринку
10. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Сутність і структура інноваційної діяльності
10.2. Фази життєвого циклу інноваційного підприємництва
10.3. Організаційні основи розвитку інноваційного підприємництва
10.4. Організаційно-економічні особливості розвитку малого інноваційного бізнесу
10.5. Організаційні основи підтримки розвитку інноваційного підприємництва
11. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Організаційно-правова основа інвестиційної діяльності
11.2. Сутність і структура інвестиційної діяльності
11.3. Шляхи залучення інвестицій у сільське господарство
11.4. Використання лізингових відносин
12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
12.1. Організаційно-економічні основи структурної політики
12.2. Державне регулювання розвитку промислового виробництва
12.2.1. Структура промислового виробництва і основи державного регулювання його розвитку
12.2.2. Натуральні і вартісні показники промислового виробництва
12.2.3. Прогнозуванню потреби народного господарства у промисловій продукції
12.2.4. Планування розвитку промислового виробництва
12.3. Концепція розвитку паливно-енергетичного комплексу України.
12.4. Планування розвитку будівництва, транспорту і зв"язку
12.5. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу (АПК)
12.5.1 Структура агропромислового комплексу і сутність аграрної політики держави у період становлення ринкових відносин
12.5.2. Державне регулювання функціонування та розвитку АПК
12.5.3. Макроекономічне планування розвитку галузей АПК
13. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА
13.1. Регулювання ринку зерна
13.2. Державне регулювання ринку продукції цукробурякового виробництва
13.3. Ринок насіння соняшнику
13.4. Державне регулювання ринку молока
13.5. Державне регулювання ринку м'яса
13.6. Умови становлення повноцінного ринку продовольства
14. СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ (ВЕЗ)
14.1. Історичний зарубіжний досвід, об'єктивна необхідність і суть створення спеціальних (вільних) економічних зон
14.2. Правові основи і загальні принципи створення ВЕЗ
14.3. Класифікація ВЕЗ та їх загальна характеристика
14.4. Стратегія розвитку ВЕЗ в Україні
15. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
15.1. Баланс трудових ресурсів і праці
15.2. Сутність та види зайнятості і безробіття населення
15.3. Державне регулювання зайнятості
15.4. Державна система соціального захисту населення.
16. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
16.1. Державні і міжнародні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності
16.2. Платіжний та торговельний баланси зовнішньоекономічної діяльності.
16.3. Типи і методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Скачать книгу

Depositfiles.com
Letitbit.netзагрузка...
 • Добавил: stlfil  10.11.2009 |
 • Просмотров: 1540 |
 • Категория: Экономика. Бизнес |
 • Напечатать


 • Поделитесь книгой в соцсетях:

  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
  Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.